مدیریت2

اسکلت فلز-فوم سرد تزریقی-مکانیزم سنکرون دار اتوبوسی-چرخ ژله ای-پنج پر ورق آهنی- دوختCNC- دسته برقی MDF با روکش وکیوم