صندلی مدیریت m600


1,450,000 تومان

اسکلت پشت صندلی تمام فلزمیباشد که فوم سرد روی ان تزریق میشود که باعث دوام طولانی صندلی میشود