صندلی انتظار فرودگاهی از جمله صندلی های پر طرفدار گروه تولیدی صنعتگران میباشد که استقبال زیادی به آن شده و قیمت مناسبی نیز دارد. قیمت هر واحد تشک 125000 تومان می باشد .