تبدیل 3 به 2 برق XP-12000


20,000 تومان

    • تبدیل برق 3 به 2 مدل XP-12000 یک مبدل عالی و درجه یک برای تبدیل 3 شاخه های برقی به 2 شاخه میباشد.