تبدیل مادگی آداپتوری


  • جهت اتصال سیم به کانکتور آداپتوری استفاده می شود