اسفند رنگی (اسفند مشهدی)db58746988958-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1


شماره پروانه : 878255

اسپند دود کردن را باید از جمله کهن ترین آئین های ایرانی به شمار آورد. از دیرباز تاکنون دود کردن اسپند در فرهنگ ایرانی بسیار پسندیده بوده و ایرانیان اغلب در مراسمات به ویژه در مجالس شادی اسپند دود می کرده اند. باور های بسیاری در رابطه با دود کردن اسپند وجود دارد. در میان سنت هایی که ما ایرانیان به آن باور داریم، اسپند دود کردن یکی از سنت هایی است که برای دفع چشم زخم و بلا و دور کردن آسیب از فرد جایگاه خاصی در فرهنگ ما دارد.

اسفند رنگی ترکیبی از گلپر، برگ مورد، تخم گشنیز، زاج سفید و … می باشد که به اسفند مشهدی نیز معروف است.